0(0 items )

No products in the cart.

+84 854 125 152
Shop

Provecta

Provecta ™ là một loạt các phim kỹ thuật TPU tiên tiến được thiết kế để thay cao su và nhựa truyền thống. Provecta của chúng tôi ™ có đầy đủ các dạng cần thiết cho nhiều ứng dụng khác nhau. Rất dễ thích nghi và cực kỳ linh hoạt, Provecta ™ thích hợp để sử dụng như một lớp bảo vệ, chất kết dính, keo, và đệm trong cả thương mại và ứng dụng y tế.

Hiển thị một kết quả duy nhất