0(0 items )

No products in the cart.

+84 854 125 152
Shop

Flexseals AF330

Hiển thị một kết quả duy nhất

  • AF330 là tấm đệm không chứa a-mi-ăng sợi aramid hiệu suất cao, liên kết với cao su nitril chất lượng cao.

    Được phát triển trong các ứng dụng công nghiệp nói chung, nơi cần sử dụng các tấm không chứa a-mi-ăng. AF330 được thiết kế để thay thế cho vật liệu CAF có cùng độ dày.

    Nhiệt đô khuyến nghị tối đa:   440oC (824oF)

    Áp suất khuyến nghị tối đa:     14Mpa (140bar)